Støtteforening

Kjellerup og Omegns Motorklub’s Støtteforening (KOMS) blev opløst ved ekstraordinær generalforsamling 11. marts 2015.

Kjellerup og Omegns Motorklub takker for mange års indsats fra KOMS bestyrelse.

Leave a Reply