Ekstraordinær generalforsamling KOMS

Kjellerup & Omegns Motorklub’s Støtteforening (KOMS) indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 11. marts kl. 20:00 i klublokalet, Slussi 1, Levring, 8620 Kjellerup.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Nedlæggelse af Kjellerup & Omegns Motorklub’s Støtteforening (KOMS)
  3. Bestemmelse om anvendelse af foreningens formue træffes af den opløsende generalforsamling.
  4. Eventuelt

Vedtægter §10: “Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en lovlig indvarslet generalforsamling, og skal vedtages med mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, eller med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, som skal foregå med mindst 14 dages mellemrum”

Forslaget om at nedlægge af KOMS blev vedtaget ved den ordinære generalforsamling lørdag d. 17. januar 2015, men da der ikke var fremmødt 2/3 af medlemmerne, indkaldes til endnu en generalforsamling.