Generalforsamling 2021

Generalforsamling afholdes torsdag d. 1. juli 2021 i Arena Midt, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup

Der er udsendt indkaldelse til alle klubbens medlemmer pr. e-mail.
Tilmelding ikke nødvendigt.

Er der øvrige spørgsmål, venligst kontakt formanden Kenneth Svendsen formand@kom.dk tlf. 29 33 50 00

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING KOM

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingenter.
  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
    På valg: Stig, Christian, Niels er på valg – alle modtager genvalg.
  7. Valg af 2 revisorer.
  8. Eventuelt.