På vej mod et fossilfrit DASU

Pressemeddelelse fra DASU.

Motorsporten står overfor store forandringer i de kommende år. Samfundsudviklingen gør det nødvendigt, at alle bidrager til en højere grad af bæredygtighed i alt, hvad vi foretager os som mennesker – også alle os i DASU.
Derfor har vi i DASUs bestyrelse et stort ønske om at udvikle motorsporten, så vi tager vores ansvar og medvirker til at mindske samfundets generelle klima- og miljøaftryk.
Vi vil udnytte vores fælles begejstring for motorer og teknologi til at udvikle og implementere nye og kendte metoder til at gøre motorsporten grønnere.

På dialogmøder, i Autosport og i medierne i øvrigt gør vi fra bestyrelsens side meget ud af at tale om den grønne omstilling og om, hvad vi gør og vil gøre for, at vi kan sikre, at vi også fremover kan dyrke vores sport i en tid, hvor hovedfokus er på den grønne omstilling væk fra fossile brændstoffer.

Vi kan vælge at sige, at det går nok over, vi bruger jo ikke meget brændstof, og det bliver jo ikke til CO2 af betydning i forhold til udledning fra alt muligt andet.

Den holdning er bare alt for farlig. Der er ikke mange stemmer i motorsporten, og derfor er det også ufarligt for politikere f.eks. at begrænse motorsporten.

Den bedste måde at undgå en sådan situation er, at vi går aktivt ind i en grøn omstilling af motorsporten, så vi har argumenterne i orden, når der stilles spørgsmål fra politikerne og fra det offentlige rum.

FIA er også i gang, hvor man har udarbejdet en plan for, hvornår og i hvilken takt de forskellige sportsgrene på internationalt niveau skal overgå fra fossilt brændstof til biobrændstof og el.

GT-biler, rally-VM og -EM og karting m.fl. kører allerede på biobrændstof, og flere serier støder til. FIA og leverandørerne har allerede gjort sig erfaringer og tilretter løbende specifikationer, så brændstoffet fungerer i de forskellige typer motorer. Målet er naturligvis, at brændstoffet fungerer uden, at der skal foretages ændringer på de forskellige typer af motorer og uden negative effekter for holdbarhed, ydelse og forbrug.

Vores nabolande er også i gang. Svenskerne har f.eks. et mål om at køre fossiltfrit i 2028 i alle sportsgrene.

I Danmark er vi også med:

 • Vi har testet CO2-neutralt brændstof ved Copenhagen Historic Grand Prix I 2022.
 • I Metal Rally sponsoreret af Dansk Metal kører den ene af de to biler fra 2023 på CO2-neutralt brændstof og på fossilfri motorolie og gearkasseolie.
 • Vi har testet det CO2-neutrale brændstof, som fra 2023 anvendes i alle FIA Karting-konkurrencer.
 • Flere klasser og kørere vil gerne køre på CO2-neutralt brændstof. Her arbejder vi på at gøre plads til det i reglementer og procedurer.

Men vi skal videre, og det er bestyrelsens klare ønske, at vi styrker indsatsen, og der er nu nedsat et udvalg, som skal arbejde med introduktion af biobrændstof og senere PTX, e-fuel, i alle vore sportsgrene.

Udvalget består af:

 • Hans Bruun, DASUs bestyrelse
 • Joachim Daus-Petersen, teknikudvalget
 • Kenneth Svendsen Nørskov og Brian Andersen, rallyudvalget
 • Lise Steffensen, BU asfalt
 • Emil Hammer, BU offroad
 • Peter Thornemann, kartingudvalget
 • Jens Jensen, teknisk delegeret

Udvalget og bestyrelsen har indledningsvis lagt spor ud for kriterier og introduktion:

 • Bygge på viden og erfaring gjort hos FIA, leverandører af biobrændstof og teams, der deltager i serier, som kører på biobrændstof.
 • Benytte sig af leverandører, der tilhører ovenstående gruppe og søge tæt samarbejde.
 • Som hovedregel ikke bruge ressourcer på test i Danmark af andre typer brændstoffer.
 • Bruge brændstoffer, der ikke kræver væsentlige ændringer på motorer, som vi har i dansk motorsport, og vil have i mange år fremover.
 • Have fokus på pris og konkurrence mellem flere leverandører. Endvidere have fokus på lager og logistik. Det praktiske.
 • 2023 – åbne for de aktive, som ønsker at teste biobrændstof.
 • 2024 – sportsudvalg overvejer og diskuterer med de aktive – for valg af mindst en klasse indenfor hver sportsgren, rally, bane asfalt/offroad, karting, som i 2024 kører på biobrændstof.
 • 2025 – Flere klasser støder til.
 • 2026 – PTX – e-fuel kan blive aktuelt – jævnfør den overordnede plan fra FIA.
 • 2027 – motorsporten i Danmark kører fossiltfrit.
 • El-drift: Åbne for at indføre klasser med el-drift, hvor det giver mening. F.eks. karting.
 • Afsøge muligheder for økonomisk støtte fra udviklingsmidler i DASU, DIF og eventuelt fonde.
 • Bestyrelsen og sportsudvalg/teknikudvalget følger op og sikrer fremdrift.

Vi går en spændende fremtid i møde, og med en positiv tilgang til denne overgang fra fossilt til bæredygtigt brændstof hos os alle, så kommer vi i mål og kan dermed sikre, at vi også fremover kan dyrke vores sport på alle niveauer.